Wat is een Chatbot?

Een Chatbot zorgt voor een conversatie tussen een computer en een mens. Deze reageert automatisch op de berichten die door de gebruiker in de chat zijn ingevoerd. Het is een virtuele assistent, die helpt informatie te vinden, dingen te onthouden of dingen te kopen. Denk aan Siri van Apple, Alexa van Amazon, Cortana van Microsoft en Assistent van Google.

Een Chatbot komt voor in de berichten-apps, waarmee bedrijven en merken in essentie 24/7 online kunnen zijn en klantenondersteuning bieden (bijv. Onmiddellijk antwoorden geven op de vragen en directe klachtenafhandeling). Denk aan Facebook Messenger, Kik, WeChat en Slack.

Artificial Intelligence (AI)

Kunstmatige intelligentie (AI) is het concept waarbij machines ‘denken als mensen’. Ze kunnen dus redeneren, plannen, leren en taal begrijpen. Hoewel niemand verwacht dat kunstmatige intelligentie nu of in de toekomst op gelijke voet zal komen met die van mensen, zal het alsnog een grote invloed hebben op hoe we ons dagelijkse leven leven. Het brein achter kunstmatige intelligentie is een technologie die ‘machine learning’ heet. Met deze technologie worden onze taken eenvoudiger en worden we zelf productiever.

Natuurlijke taalverwerking (NLP)

Een kwantitatieve, statistische, data-gestuurde vorm van taalverwerking die gebaseerd is op waarschijnlijkheid en inschattingen. Hoewel gestructureerde gegevens gestuurde/data-driven benaderingen van taalverwerking tot op zekere hoogte nauwkeurig zijn, zijn ze meer afhankelijk van de wiskundige theorie dan van taal en menselijke cognitie.

Met NLP kun je meer patronen herkennen zodat de machine (bijvoorbeeld virtual agents/chatbots) op een eenvoudige dialoog kunnen voeren. Zo kun je heel snel alle routinematige vragen verwerken in een chatbot.

Machine Learning

Met behulp van machine learning kan een Chatbot vragen, of delen van een vraag, vaak al wel herkennen en zelfs (deels) beantwoorden. Maar zeker in het begin zal dit nog een uitdaging zijn, want één vraag kan op talloze manieren gesteld worden. Naarmate de Chatbot meer getraind wordt, zal hij steeds meer problemen autonoom kunnen oplossen. Dit maakt de bot een uitstekende collega binnen ieder team.

Conversational User Interface

De Conversational User Interface is een machine-interface waarmee je in een natuurlijke taal kunt communiceren. Vaak in de vorm van opvolgende vragen en antwoorden. De bedoeling is dat deze natuurlijk en menselijk aanvoelt. Conversational User Interfaces worden vaak als ondersteuning in het menselijke communicatieproces ingezet.